Thời khóa biểu & lịch thi

Thông báo hủy lịch bảo vệ đồ án : Nền móng - Lần 2 - Xuất 18h00, ngày 09/12/2015

  • Đăng bởi: Administrator
  • Sinh viên
  • 18/12/2015

Thông báo hủy lịch bảo vệ đồ án : Nền móng - Lần 2 - Xuất 18h00, ngày 09/12/2015

 

 - Các lớp đồ án nền móng CIE 324 ( A,C,E,I,G ) - Lần 2 sẽ chuyển thời gian bảo vệ vào thời điểm thích hợp. Sinh viên coi thông báo trên trang website của khoa để cập nhập lịch BV của mình.