Thời khóa biểu & lịch thi

Lịch thông qua Đồ án CIE 437B

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Sinh viên
  • 24/04/2016

Thời gian: 14h00 ngày thứ 2, 25.4.2016

Địa điểm: VP khoa Xây dựng

Ghi chú: Photo phiếu thông qua đồ án nộp cho GV HD; sinh viên đi đúng giờ.