Tài liệu học tập

VẬT LIỆU XÂY DỰNG-BT CHƯƠNG 1

  • Đăng bởi: dovuthaoquyen
  • Sinh viên
  • 18/01/2019

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

1.12. Một mẫu đá khô hình dáng không rõ ràng, cân trong không khí được 80g. Sau khi bọc kín bề mặt mẫu bằng 0,72g parafin, khối lượng của nó cân trong nước được 37g. Xác định khối lượng thể tích của đá ? Biết khối lượng riêng của parafin là 0,9g/cm3.

1.13. Một mẫu đá thiên nhiên có đường kính là 5cm, chiều cao 5cm. Ở trạng thái khô có khối lượng là 245g. Sau khi hút no nước khối lượng tăng lên đến 249g. Xác định khối lượng thể tích và độ hút nước (theo thể tích và khối lượng) của đá này ?

1.14. Một mẫu đá khô có khối lượng là 77g, sau khi hút nước cân được 79g. Tính khối lượng thể tích, độ đặc, độ rỗng của đá nếu khối lượng riêng của nó là 2,67g/cm3, độ hút nước theo thể tích là 4,28% ?

1.15. Một ca bằng tôn có dung tích 5 lit, cân nặng 800g. Đổ sỏi qua máng nghiêng để sỏi rơi tự do vào đầy ca từ độ cao quy định. Gạt phẳng lớp sỏi trên miệng ca rồi đem cân ca chứa sỏi được 8,8 kg. Coi như các hạt sỏi hoàn toàn đặc và có khối lượng riêng là 2,5g/cm3. Tính độ rỗng tự nhiên giữa các hạt sỏi trong ca ?

1.16. Một mẫu đá có hình dáng kích thước không rõ ràng, sau khi sấy khô cân nặng 131,25g. Đem bọc kín mẫu đá bằng parafin và cân nặng được 132,60g. Cho mẫu đá bọc parafin vào bình đo thể tích có chứa nước ở vạch 50cm3 thì nước dâng đến vạch 114cm3. Xác định khối lượng thể tích của mẫu đá biết khối lượng riêng của parafin là 0,9g/cm3. Tính độ rỗng của đá biết khối lượng riêng của đá 2,5g/cm3 ?

1.17. Một mẫu vật liệu ở trạng thái tự nhiên có khối lượng 250g. Khi xác định độ ẩm của vật liệu người ta sấy mẫu ở nhiệt độ 105 ÷ 1100C thì khối lượng các mẫu thay đổi theo các lần cân như sau: 245g, 241g, 240g, 240g. Hãy tính độ ẩm của vật liệu này.

1.18. Lựa chọn công suất của máy ép thuỷ lực đủ để thí nghiệm uốn một dầm bêtông tiết diện là 15x15cm, chiều dài l = 100cm, với một lực tập trung đặt giữa nhịp. Biết giới hạn bền của bêtông khi chịu uốn đạt tới 80kG/cm2.

 

1.19. Tính toán số lượng xe vận chuyển cần điều động để chở 260 T đá dăm biết:

+ Khả năng vận chuyển của mỗi xe là 8 (m3/ca)

+ Người ta rót đầy đá dăm vào một ống đong kích thước 10x10x10(cm) sau đó gạt bằng mặt và cân khối lượng được 1800(g), ống đong có khối lượng 300g.