Tài liệu học tập

BÀI TẬP CHƯƠNG 1: TÍNH CHẤT CƠ LÝ

  • Đăng bởi: dovuthaoquyen
  • Sinh viên
  • 16/10/2019

Bài tập trong giáo trình 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16

1.12. Một mẫu đá khô hình dáng không rõ ràng, cân trong không khí được 80g. Sau khi bọc kín bề mặt mẫu bằng 0,72g parafin, khối lượng của nó cân trong nước được 37g. Xác định khối lượng thể tích của đá ? Biết khối lượng riêng của parafin là 0,9g/cm3.

1.13. Một mẫu đá thiên nhiên có đường kính là 5cm, chiều cao 5cm. Ở trạng thái khô có khối lượng là 245g. Sau khi hút no nước khối lượng tăng lên đến 249g. Xác định khối lượng thể tích và độ hút nước (theo thể tích và khối lượng) của đá này ?

1.14. Một mẫu đá khô có khối lượng là 77g, sau khi hút nước cân được 79g. Tính khối lượng thể tích, độ đặc, độ rỗng của đá nếu khối lượng riêng của nó là 2,67g/cm3, độ hút nước theo thể tích là 4,28% ?

1.15. Một ca bằng tôn có dung tích 5 lit, cân nặng 800g. Đổ sỏi qua máng nghiêng để sỏi rơi tự do vào đầy ca từ độ cao quy định. Gạt phẳng lớp sỏi trên miệng ca rồi đem cân ca chứa sỏi được 8,8 kg. Coi như các hạt sỏi hoàn toàn đặc và có khối lượng riêng là 2,5g/cm3. Tính độ rỗng tự nhiên giữa các hạt sỏi trong ca ?

1.16. Một mẫu đá có hình dáng kích thước không rõ ràng, sau khi sấy khô cân nặng 131,25g. Đem bọc kín mẫu đá bằng parafin và cân nặng được 132,60g. Cho mẫu đá bọc parafin vào bình đo thể tích có chứa nước ở vạch 50cm3 thì nước dâng đến vạch 114cm3. Xác định khối lượng thể tích của mẫu đá biết khối lượng riêng của parafin là 0,9g/cm3. Tính độ rỗng của đá biết khối lượng riêng của đá 2,5g/cm3 ?