Tài liệu học tập

Lưu ý về đợt bảo vệ thực tập trắc địa các lớp CIE260A1,2,C1,2(Th.An)

  • Đăng bởi: duongbinhan
  • Sinh viên
  • 27/11/2019

Điều kiện cần để bảo vệ thực tập:

-       Báo cáo thực tập cả đợt (như hướng dẫn file kèm theo)

-       File Excel kết quả đo vẽ chi tiết của nhóm và số liệu tọa độ khống chế của từng cá nhân: CIE260C1-N1-nguyenvanhoa.xls hoặc .xlsx

-       File AutoCAD bản vẽ từng cá nhân trên CAD2007: CIE260-nguyenvanhoa.dwg
Hai file nói trên phải gửi trước ngày bảo vệ thực 2 ngày theo địa chỉ Email của thầy:
duongbinhan@dtu.edu.vn hoặc anduongbinh.200160@gmail.com

Tải file đính kèm: