Tài liệu học tập

GLY291A1-Bảng chỉ tiêu cơ lý đất đá phục vụ viết báo cáo thực tập địa chất công trình

  • Đăng bởi: luongtanluc
  • Sinh viên
  • 19/11/2018

Sinh viên tham khảo để hoàn thành nội dung xử lý số liệu địa chất công trình

Tải file đính kèm: