Tài liệu học tập

HYD201A1,2: Thí nghiệm Xác định điểm đặt áp lực thủy tĩnh

 • Đăng bởi: nguyenphuocbinh
 • Sinh viên
 • 18/10/2018

Thí nghiệm Xác định điểm đặt áp lực thủy tĩnh:

Yêu cầu: Xác định điểm đặt áp lực thủy tĩnh lên mặt phẳng 

 • Trong hai trường hợp:
     Đặt ngập hoàn toàn  trong chất lỏng
     Đặt ngập một phần trong chất lỏng
  • Tính theo 2 cách, so sánh kết quả
       Theo công thức lý thuyết
       Theo công thức thực nghiệm

Trình tự thí nghiệm:
     Thiết lập góc nghiêng (a) của mặt AB so với mặt thẳng đứng đã định trước:

Đặt tạ vào móc treo đối trọng ở vị trí 1.

Điều chỉnh số lượng tạ để mặt AB đạt được góc nghiêng theo giá trị đã cho trước.

 Đổ dung dịch thí nghiệm (nước màu) vào khối lăng trụ. Mực nước trong khối lăng trụ có thể cao hơn A (AB ngập hoàn toàn) hoặc thấp hơn A (AB ngập một phần).

 Đặt tạ vào móc treo đối trọng ở vị trí 2, điều chỉnh số lượng tạ để mặt AB đạt được góc nghiêng theo giá trị đã thiết lập ở bước 5.

 Ghi lại khối lượng tạ đã đặt trên móc treo đối trọng ở vị trí 2.

 Đọc và ghi lại giá trị cao độ mực nước trong khối lăng trụ trên bảng đo cao độ mặt nước.

Xác định trọng lượng riêng của dung dịch thí nghiệm.

 

Sử dụng xi lanh để thay đổi mực chất lỏng trong khối lăng trụ bằng cách bơm thêm hoặc hút bớt chất lỏng để thực hiện lại bài thí nghiệm cho các mực nước khác nhau.

Tải file đính kèm: