Tài liệu học tập

HYD201A1,2: Thí nghiệm Xác định chiều cao ổn tính của vật thể nổi

  • Đăng bởi: nguyenphuocbinh
  • Sinh viên
  • 18/10/2018

Thí nghiệm Xác định chiều cao ổn tính của vật thể nổi

Yêu cầu: Xác định chiều cao ổn tính của vật thể nổi khi trọng tâm vật thể thay đổi.

 Trình tự thí nghiệm:
Dịch chuyển đối trọng trên bản mặt ngang qua phải theo gia số 10mm và ghi lại góc nghiêng (θ) của phao tương ứng mỗi vị trí. Lặp lại quá trình này khi đối trọng được dịch chuyển qua trái.

Thay đổi vị trí trọng tâm (G) của khối phao bằng cách di chuyển đối trọng trên cột đứng. Đối với mỗi vị trí mới của G, lặp lại thí nghiệm 

Xác định chiều cao ổn tính, GM cho các trường hợp đo bên trên. 

Tải file đính kèm: