Tài liệu học tập

Lớp FIN442A (2018-2019) - Dự án mẫu về phân tích tài chính bằng Excel

  • Đăng bởi: nguyenthibichthuy
  • Sinh viên
  • 03/12/2018

Tài liệu gồm 14 dự án mẫu, sử dụng Excel trong phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng.

Tải file đính kèm: