Tài liệu học tập

Lớp FIN442A (2018-2019) - Bài tập nhóm

  • Đăng bởi: nguyenthibichthuy
  • Sinh viên
  • 17/11/2018

Bài tập nhóm: Thực hành phân tích tài chính dự án đầu tư kinh doanh tiệm cafe tại Đà Nẵng

Nhóm : 4-5 sinh viên

Hình thức: thuyết minh + slide báo cáo

Bố cục:

a) Sự cần thiết đầu tư

b) Xác định các yếu tố đầu vào cho phân tích tài chính: vốn, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, lãi suất tối thiểu chấp nhận được

c) Phân tích lỗ lãi

d) Phân tích hiệu quả tài chính bằng chỉ tiêu NPV, IRR

e) Phân tích an toàn tài chính: thời hạn hoàn vốn, kế hoạch trả nợ