Tài liệu học tập

Lớp FIN442B (2018-2019) - Bài tập về nhà

  • Đăng bởi: nguyenthibichthuy
  • Sinh viên
  • 25/03/2019

Bài tập về nhà:

- Thực hiện theo nhóm tối đa 3 sinh viên

- Viết tay trên giấy A4

- Nộp lại theo thời gian quy định

Tải file đính kèm: