Tài liệu học tập

Lớp FIN441SA (2017-2018) - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình

  • Đăng bởi: nguyenthibichthuy
  • Sinh viên
  • 13/06/2018

Thông tư 06/2016/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể ở phụ lục số 2 và số 3.