Tài liệu học tập

Lớp FIN441B (2018-2019) - File mẫu excel bài tập về nhà

  • Đăng bởi: nguyenthibichthuy
  • Sinh viên
  • 06/03/2019

File mẫu excel lập dự toán chi phí xây dựng theo phương pháp khối lượng và đơn giá không đầy đủ

Yêu cầu:

- Thực hiện theo mẫu 

- Làm cá nhân theo nhiêm vụ được phân công

- Nộp về cho nhóm trưởng tổng hợp theo thời gian quy định

Tải file đính kèm: