Tài liệu học tập

Lớp FIN441B (2018-2019) - Đăng ký bản quyền sử dụng phần mềm dự toán F1

  • Đăng bởi: nguyenthibichthuy
  • Sinh viên
  • 26/02/2019

Link đăng ký bản quyền khóa mềm phần mềm dự toán F1 và hướng dẫn sử dụng (file đính kèm)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TbVXT38XmDbS6JiN6dlWZRoc99WNlyg8aCc6zQpsRxs/edit#gid=848194634

Tải file đính kèm: