Tài liệu học tập

ENG330 Slide bài giảng phần 2.3 và bài tập từ vựng

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Sinh viên
  • 22/11/2019

ENG330 Slide bài giảng phần 2.3 và bài tập từ vựng

Chú ý thực hiện đúng yêu cầu bài tập từ vựng.

Sinh viên không mang theo slide không được tính điểm chuyên cần.