Tài liệu học tập

ĐO VẼ BẢN ĐỒ SỐ BẰNG PHẦN MỀM DPSURVEY

  • Đăng bởi: duongbinhan
  • Sinh viên
  • 22/11/2019

Trong đợt thực tập Trắc Địa học kỳ 1 này, các bạn lớp CIE260 A1, A2, C1 và C2(thầy An)phải thực hiện phần đo vẽ bản đồ số bằng phần mềm DPSurvey. Dưới đây là file kèm theo hướng dẫn các bước đo vẽ bản đồ.

Chúc các bạn học tốt.

Tải file đính kèm: