Tài liệu học tập

CSU.CIE.378 BIS_Một số nội dung lưu ý của môn học Kết cấu thép chuẩn CSU

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Sinh viên
  • 21/05/2019

MỘT SỐ NỘI DUNG LƯU Ý ÔN TẬP MÔN KẾT CẤU THÉP – CSU

Chương 1

- Lưu ý các giá trị về cường độ, độ bền của các loại thép theo AISC

- Phân biệt các hình dạng thép trong xây dựng theo AISC và TCVN

Chương 2

- Nhớ được các phương pháp tổ hợp tải trọng theo LRFD và ASD (phân biệt được các cách tổ hợp này);

- Nắm được các hệ số và cách thức tính toán Độ bền yêu cầu, độ bền khả dụng, …

Chương 3

-  Viết được biểu thức kiểm tra độ mảnh, giải thích và biết cách lấy các đại lượng trong biểu thức

- Ghi nhớ được cách thức xác định các thông tin về diện tích: Ag, An, Ae

- Kiểm tra được khả năng chịu kéo của một tấm thép hay thanh thép định hình (chú ý liên đới chương 2 về tổ hợp tải trọng)

Chương 4

-  Viết được biểu thức kiểm tra độ mảnh, giải thích và biết cách lấy các đại lượng trong biểu thức

- Xác định được khả năng chịu nén của 1 cấu kiện chịu nén thuần túy bằng cách học thuộc lòng các biểu thức tính toán đại lượng liên quan như: Pe, Pcr, Pn, Fe, Fcr, ΦcPn, …

- Kiểm tra được ổn định cục bộ của cấu kiện chịu nén

- Kiểm tra được khả năng chịu lực của cấu kiện chịu nén (chú ý liên đới chương 2 về tổ hợp tải trọng)

Chương 5

- Xác định được nội lực của dầm đơn giản chịu tải trọng phân bố đều hoặc lực tập trung (chú ý liên đới chương 2 về tổ hợp tải trọng)

- Nhớ được các công thức để kiểm tra tiết diện dầm dạng đặc, không đặc hoặc mảnh (cho bản cánh và cho bản bụng)

- Xác định được trục trung hòa của tiết diện, các đại lượng Sx, Zx, …

- Xác định được các biểu thức tính toán về khả năng chịu mômen của dầm, như Mn, Ma, Mu, Mn/Ω, …

Chương 6 (theo TCVN)

6.1. Phần dầm thép

- Tính được nội lực (moment và lực cắt) + độ võng trong dầm đơn giản chịu tải phân bố đều hoặc tải tập trung (Phân biệt các trường hợp dùng tải trọng tiêu chuẩn hoặc tải trọng tính toán theo TCVN).

- Tính được đặc trưng hình học của dầm tổ hợp hàn?

- Nhớ được các biểu thức về tính toán, kiểm tra tiết diện dầm khi chịu moment M, lực cắt V hoặc kiểm tra độ võng, …

- Kiểm tra được ổn định cục bộ dầm thép.

6.2. Phần cột thép

- Nhớ được các biểu thức tính toán và kiểm tra độ mảnh, giải thích được các đại lượng trong biểu thức, cách thức xác định các đại lượng trong biểu thức.

- Nhớ được biểu thức kiểm tra cột đặc chịu nén đúng tâm, giải thích được các đại lượng trong biểu thức, cách thức xác định các đại lượng trong biểu thức.