Tài liệu học tập

CIE467SA_Đường phố và giao thông đô thị _ Bài tập chương 4

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Sinh viên
  • 06/08/2020

CIE467SA_Đường phố và giao thông đô thị _ Bài tập chương 4

BÀI TẬP ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ
NGÀY GIAO 06/8/2020; NGÀY NỘP: 11/8/2020

Sinh viên xem file đính kèm.

Sinh viên tự chọn các số liệu ở ô màu vàng; trình bày kết quả ở ô màu xanh; gửi file kết quả qua email của giảng viên. sinh viên không có máy tính, có thể viết ra giấy, chụp ảnh và gửi email. Nọi dung thực hiện trên giấy sinh viên phải lưu giữ, gửi email cho gv khi được yêu cầu

Tải file đính kèm: