Tài liệu học tập

CIE429AIS_Nhiệm vụ ĐAMH_Kết cấu nhà thép

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Sinh viên
  • 16/10/2019

Sinh viên tải các file đính kèm, bao gồm:

- Nhiệm vụ và trình tự thực hiện đồ án môn học: Kết cấu nhà thép (HK1);

- Danh sách phân công số liệu ĐAMH 

Sinh viên bôi đậm tên mình trong danh sách, ghi chép số liệu vào tờ nhiệm vụ và thực hiện ĐAMH theo hướng dẫn.