Tài liệu học tập

CIE429_Thông báo về việc hoàn thành ĐAMH KC Nhà thép

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Sinh viên
  • 28/11/2018

Thông báo một số nội dung về việc hoàn thành Đồ án môn học Kết Cấu Nhà Thép:

1. Trong khoảng thời gian từ 28/11-1/12/2018 là khoảng thời gian SV thông qua buổi cuối cho Đồ án môn học Kết cấu nhà thép, yêu cầu tất cả SV hoàn thiện đồ án của mình và thông qua đúng lịch được phân công.

2. Trong quá trình thông buổi cuối ĐAMH Sinh viên sẽ nộp lại bảng đánh giá ĐAMH để làm cơ sở cho điểm thành phần, trong trường hợp sinh viên cấn lịch hoặc không thu xếp thời gian thông theo lịch GVHD yêu cầu sinh viên nọp lại Bảng đánh giá chậm nhất là lúc 13h00-13h30 ngày 1/12/2018 tại P 111 khu B cơ sở Hòa Khánh Nam

3. Các thông tin, thông báo về việc bảo vệ ĐAMH SV tiếp tục theo dõi trên Website của Khoa Xây dựng. Đề nghị SV nghiêm chỉnh chấp hành các thông báo từ GVHD. Mọi thắc mắc xin liên hệ trước bằng Email để được giải đáp.