Tài liệu học tập

CIE429_Câu hỏi bảo vệ ĐAMH Kết cấu nhà thép

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Sinh viên
  • 28/11/2018

Sinh viên các khối lớp CIE429 A, C, E, G tham khảo một số câu hỏi ôn tập phục vụ cho việc bảo vệ đồ án môn học Kết cấu nhà thép trong đợt tháng 12/2018. Ngoài ra SV cần xem kỹ một số nội dung ở phần hướng dẫn bảo vệ để thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu của Giảng viên

Xem các file đính kèm