Tài liệu học tập

CIE412B: Nhiệm vụ đồ án TK HH đường ô tô 2018-2019

  • Đăng bởi: duongminhchau
  • Sinh viên
  • 26/03/2019

Sinh viên xem danh sách file đính kèm.
1. Số liệu (giống bài tập 1.2 CIE411B)
2. Bản đồ: Có 03 file; chỉ in file có số liệu của mình; khổ A3.
3. Hướng dẫn viết TM đồ án
4. Phiếu nhiệm vụ
5. Phiếu thông đồ án.
Các trao đổi chuyên môn, sinh viên trao đổi trực tiếp ở diễn đàn:
http://af.duytan.edu.vn/sites/index.aspx?p=forum_forum&forum=3063