Tài liệu học tập

CIE378AC_Hướng dẫn tiểu luận bổ sung Kết cấu thép

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Sinh viên
  • 15/09/2019

Theo yêu cầu của GV, Sinh viên có thể nộp bổ sung Tiểu luận tìm hiểu về môn học Kết cấu thép, khối lớp CIE378A, C

1. Về hình thức:

- Làm trên giấy A4, không cần đóng tập, chỉ cần đóng ghim kẹp giấy và ghi rõ thông tin của Sinh viên ngay tờ đầu

- Bài làm có thể viết tay hoặc in hình ảnh (phần ghi thông tin, nội dung phải viết tay bằng cách trừ sẵn các dòng trống trong các bản hinh hình ảnh nếu có), tuyệt đối không sử dụng hình ảnh của nhau (giống nhau như đúc).

2. Nội dung:

Một số nội dung có thể trình bày trong tiểu luận:

- Trình bày các hiểu biết của mình về một số loại vật liệu kết cấu thép hiện đang được sử dụng hiện nay, có thể đính kèm các thông tin về đặc trưng của vật liệu, quy cách của thép và hình ảnh minh họa;

- Trình bày các nội dung giới thiệu về mốt số công trình sử dụng kết cấu thép trên thế giới và ở Việt Nam

- Trình bày một số vấn đề so sánh việc sử dụng kết cấu thép so với các loại vật liệu khác trong các công trình nhà cửa, cầu, ...

- Một số bài giải (chưa giải trong cuốn Bài tập và chưa giải trên lớp) trong cuốn sách bài tập Kết cấu thép.

- Trình bày một số bàn luận, quan điểm cá nhân về việc học tập môn Kết cấu thép (khó khăn, thuận lợi, những nội dung khó, những nội dung mong muốn được tiếp cận và trao đổi thêm).

3. Yêu cầu:

- Sinh viên được khuyến khích nộp bài tiểu luận về các vấn đề nêu trên;

- Thời gian nộp, vào chiều thứ 3 ngày: 17/9/2019

- Thời gian kiểm tra giữa kỳ: Chiều thứ 3 ngày: 17/9/2019. Sinh viên không sử dụng tài liệu trong quá trình làm bài.