Tài liệu học tập

CIE378AC_Bài tập về nhà môn Kết cấu thép_HK1

  • Đăng bởi: phamviethieu
  • Sinh viên
  • 30/08/2019

Một số nội dung cơ bản trong Bài tập về nhà môn Kết cấu thép khối lớp CIE378A và CIE378C, một số file đính kèm:

- Nội dung và yêu cầu Bài tập về nhà;

- Danh sách phân công số liệu thực hiện bài tập về nhà

- Hướng dẫn thực hiện bài tập về nhà

Yêu cầu: Sinh viên tải các file đính kèm, in ra, bôi đậm vào dòng danh sách có tên mình, điền số liệu vào Tờ nhiệm vụ và thực hiện BTVN theo trình tự và các nội dung cơ bản trong phần hướng dẫn. Sinh viên cần mang theo toàn bộ các file đính kèm lên lớp ở mỗi buổi học để được hướng dẫn thêm.