Thông tin chung

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHUNG NHÀ BTCT

  • Đăng bởi: lecaovinh
  • Nghiên cứu khoa học
  • 09/04/2018

Hiện nay, ở Việt Nam việc tính toán thiết kế khung nhà BTCT mang tính chất pháp lý thì chủ yếu sử dụng các phần mềm phân tích, tính toán nội lực trong khung rồi tiến hành tổ hợp nội lực, thực hiện các bài toán tính toán thiết kế cho các cấu kiện cơ bản theo TCVN 5574-2012. Tuy nhiên, khi tính toán như vậy sẽ gặp rất nhiều những bất cập cũng như sai xót trong quá trình tính toán cho cột, dầm trong khung. Vậy nên bài viết cung cấp cho các đọc giả các phương pháp tính toán thiết kế khung để nhằm phù hợp với các quan điểm tính toán hiện nay.

https://www.fshare.vn/file/YZSOTR664SC2

https://www.fshare.vn/file/VIK5OSK83J6Z