Thông tin chung

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

  • Đăng bởi: lecaovinh
  • Nghiên cứu khoa học
  • 13/01/2018

1. Tổ hợp nội lực, tính toán cốt thép khung theo TCVN 5574 – 2012.
Ưu điểm:
- Mang tính chất pháp lý, các kết quả tổ hợp nội lực cũng như tính toán cốt thép theo TCVN 5574-2012 một cách chính xác, tường minh.
- Dễ dàng kiểm soát các kết quả tính toán.
Nhược điểm:
- Việc tổ hợp nội lực do từng trường hợp tải trọng đòi hỏi phải chính xác, tỉ mỉ dễ bị nhầm lẫn, sai sót.
- Việc tính toán cốt thép dầm, cột phải thực hiện các bài toán cơ bản, dài dòng, phải kiểm soát các bảng tính một cách chính xác và mới cho ra kết quả hàm lượng cốt thép khung.
- Việc tính toán thiết kế cốt thép dầm chưa thật sự chính xác, đặc biệt tại những vị trí M+.
- Việc TH nội lực cột tại vị trí chân, đỉnh cột với 3 cặp nội lực: Mmax, Ntư; Mmin, Ntư; Nmax, Mtư chưa thật sự đầy đủ và chưa phản ánh hết KNCL của tiết diện cột.
2. Tổ hợp tải trọng, tính toán cốt thép bằng phần mềm SAP2000 V18, ETABS 2015.
3. Tổ hợp tải trọng, tính toán cốt thép bằng phần mềm SAP2000 V20, ETABS 2016.

https://www.fshare.vn/file/YZSOTR664SC2