Đề tài nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu thực nghiệm chẩn đoán phá hoại dầm bê tông ứng lực trước bằng phương pháp đo dao động

  • Đăng bởi: lecaovinh
  • Nghiên cứu khoa học
  • 16/10/2017

Việc xác định hư hỏng, khuyết tật hay bất kỳ sự hư hỏng nào của kết cấu công trình đang sử dụng được gọi là chẩn đoán kỹ thuật công trình. Đây là vấn đề có tính thời sự trong cả những nghiên cứu lý thuyết cũng như thực tế sử dụng khai thác công trình. Một trong những phương pháp hữu hiệu để giải quyết bài toán này là dựa trên sự biến đổi của các đặc tính cơ học của kết cấu do các tham số vị trí cũng như mức độ hư hỏng gây nên. Sự biến đổi này mô tả bằng khái niệm độ nhạy cảm của các đặc trưng đó đối với các tham số hư hỏng. Tổ hợp độ nhạy cảm này tạo thành một cơ sở dữ liệu quan trọng để chẩn đoán hư hỏng. Mục tiêu của đề tài là thực nghiệm chẩn đoán phá hoại dầm bê tông ứng lực trước bằng phương pháp đo dao động.

Kiểm soát được sự làm việc của dầm bê tông ứng lực trước (BT ƯLT) sẽ góp phần hạn chế hư hỏng ngay từ khâu thiết kế, trong quá trình thi công hay giúp đề ra các nguyên tắc khai thác sử dụng, bảo trì công trình theo đúng quy định của thiết kế. Để thực hiện điều này, cần rà soát các khâu trong quy trình thiết kế và thi công các kết cấu ứng lực trước, trong đó chủ yếu tập trung vào cấu kiện dầm BT ƯLT, từ đó giúp đánh giá được khâu nào có tác động chủ yếu đến nguyên nhân gây nứt dầm BT ƯLT.

Hơn nữa, ở Việt Nam hiện nay việc thiết kế kết cấu BT ƯLT chưa có một tiêu chuẩn nào chính thức được ban hành, các tiêu chuẩn được lấy từ các tiêu chuẩn nước ngoài và khi áp dụng trong điều kiện thực tế ở Việt Nam có những sai sót trong quá trình tính toán, thiết kế, hệ quả của vấn đề này là khi các công trình hay nhiều cây cầu được đưa vào sử dụng sau vài năm sẽ xuất hiện những vết nứt trên bề mặt kết cấu, thực tế có nhiều công trình xuất hiện vết nứt ở ngay trong giai đoạn căng cáp, chính vì vậy mà việc phát hiện sớm các hư hỏng, khuyết tật trong các kết cấu sẽ phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng công trình, bảo trì, gia cố khả năng chịu lực cho kết cấu BT ƯLT.