Đề tài nghiên cứu khoa học

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỂ CHUẨN ĐOÁN PHÁ HOẠI DẦM BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC DỰA TRÊN ĐỘ NHẠY CẢM CỦA CÁC ĐẶC TRƯNG ĐỘNG LỰC HỌC

  • Đăng bởi: lecaovinh
  • Nghiên cứu khoa học
  • 02/12/2017

Dựa trên các số liệu thu thập được trong thí nghiệm tác giả tiến hành khảo sát ảnh hưởng của vị trí, chiều sâu của vết nứt đến tần số dao động của dầm. Khi vết nứt xuất hiện thì sẽ làm cho độ cứng của dầm bị suy giảm do đó làm tăng giá trị tần số dao động. Khi chiều sâu vết nứt tăng, tần số tăng lên.

Đã thiết lập mối quan hệ giữa tần số dao động và vị trí vết nứt, độ sâu vết nứt, mối quan hệ giữa tải trọng và chiều sâu vết nứt, mối quan hệ giữa tải trọng và chuyển vị của dầm, sự thay đổi phổ tần số của dầm ứng với các chiều sâu vết nứt, bề rộng vết nứt khác nhau, tập hợp tất cả các cơ sơ dữ liệu này lại dùng để chẩn đoán vết nứt công trình, góp phần hữu ích cho công tác bảo dưỡng, sữa chữa, dự báo kết cấu hư hỏng sau này.

Đánh giá khả năng phát hiện các vị trí vết nứt và độ sâu của vết nứt thông qua biểu đồ dao động, mối quan hệ giữa tải trọng và chiều sâu vết nứt, mối quan hệ giữa tải trọng và chuyển vị của dầm, sự thay đổi phổ tần số của dầm ứng với các chiều sâu vết nứt, bề rộng vết nứt khác nhau.

Thành lập bảng tra để chẩn đoán vị trí nứt, độ sâu vết nứt.

Căn cứ vào các phổ tần số dao động thu được ta có thể lập một cơ sở dữ liệu tần số dao động ứng với vị trí nứt và độ sâu vết nứt. Từ đó làm cơ sở rút ngắn quá trình chẩn đoán vết nứt công trình góp phần hữu ít cho công tác bảo dưỡng, sữa chữa, dự báo kết cấu hư hỏng sau này.

https://www.fshare.vn/file/TR41I89EYDP4.