Đội ngũ giảng viên

Bộ môn Cầu đường

  • Ths. Nguyễn Đình Khanh
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Chức vụ Kiêm nhiệm: Giảng viên
  • Email: khanhnd80@gmail.com

Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng cầu đường  - Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình thủy.

Lĩnh vực nghiên cứu:  Công trình giao thông, Hạ tầng kỹ thuật.

Ngoại ngữ: Anh

Môn học giảng dạy: An toàn lao động, Kỹ thuật và tổ chức thi công cầu.

1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

11/2003 - nay : Khoa Xây dựng - Đại học Duy tân,

2. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

 2.1. Định hướng nghiên cứu

            + Mô hình thông tin trong các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành công trình giao thông.

        + Gia cường kết cấu CFRP trong công trình cầu.

2.2.Tham gia dự án:

        + Khảo sát, thiết kế công trình  cầu, đường giao thông nông thôn, đường nội thi

        + Thiết kế sửa chữa các công trình giao thông.

        + Thiết kế san nền, thiết kê hệ thống mương thoát nước khu dân cư.

3. CÁC XUẤT BẢN

  [1] Hoang Phuong Hoa, Nguyen Dinh Khanh and Nguyen The Duong. Research on solution to strengthen concrete T beams reinforced with carbon fiber reinforced polymer composites, ACOME 2012 Proceedings, HCMC 14-16  August 2012.