Kỹ sư Công nghệ QL Xây dựng

Kỹ sư Công nghệ Quản lý Xây dựng

  • Đăng bởi: nguyentheduong
  • Đào tạo
  • 17/08/2017

Ngành Công nghệ Quản lý Xây dựng cung cấp các kiến thức về kỹ thuật xây dựng cũng như quản lý, vận hành một dự án hay công trình xây dựng. 

Sinh viên Ngành Công nghệ Quản lý xây dựng sau khi tốt nghiệp có thể:

  • Làm quản lý xây dựng ở các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ cấp trung ương như ở các bộ: Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng phát triển, các cơ quan quản lý đầu tư xây dựng ở các bộ khác đến các cấp địa phương: cấp tỉnh, cấp quận, huyện, như Sở Xây dựng, Sở kiến trúc Quy hoạch, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng quản lý xây dựng và tài chính của các quận, huyện.
  •  Làm quản lý doanh nghiệp, đấu thầu và quản lý công trường ở các doanh nghiệp xây dựng, các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản
  • Làm tư vấn lập và phân tích dự án đầu tư, lập và thẩm tra dự toán, cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu ở các công ty tư vấn đầu tư xây dựng
  • Làm thẩm định dự án tại các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm
  • Làm quản lý dự án tại các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư xây dựng công trình
  • Làm công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo
  • Làm công tác quản lý, bảo dưỡng, vận hành công trình, tòa nhà, khu phức hợp,...

Cơ hội học tập

Sinh viên ngành Ngành Quản lý xây dựng dễ dàng học bằng đại học thứ hai ở nhiều ngành khác trong Trường Đại học Duy Tân do được miễn nhiều môn học trong chương trình đào tạo. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể theo học các chương trình cao học tại Trường để lấy bằng thạc sỹ Xây dựng.

 

Thời gian đào tạo: 4.0 năm.
Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ và kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia.